fbpx


Ancak bedeninize iyi bakmayı öğrendikten sonra içsel yaşam yolunda yürüyebilirsiniz. Doğru temizlik, beslenme ve egzersiz; sağlığın geliştirilmesinin bir sonraki adımı için ön koşullardır. Bu adıma sükûnet denir. Bu çok önemlidir ve sistematik olarak çalışırsanız çok da zor değildir. Esas gerekli olan şey vücudu hazırladıktan sonra sessizce oturmayı öğrenmenizdir.


Sıradan insan ile bilge arasındaki fark, bilgenin içten güçlü olması ve kimsenin zihnini ve duygularını etkilemesine izin vermemesidir. Buddha bunu, tahtını bırakıp krallığından feragat ettikten sonra, dünyevi zevklerden yoksun bir yaşamı deneyimlemek için gittiği küçük Rajgrahi köyünde ispat etmiştir. Dilenmek insanın egosunu azaltmasına yardımcı olur. Buddha da oraya dilenmek için gitmişti. Kendisi bir prensti ama dünyanın en basit adamı olmak istiyordu.


Bilen, bilinen ve bilme süreci eyleme geçme motivasyonunun üç katmanlı doğasını içerir. Araç, aktivite ve olay; eylemi oluşturan üç katmanın parçalarıdır. Bu üç parçanın her biri sattva, rajas ve tamas’ın özelliklerine uygundur. Evren birçok varlığı içerir. Her varlık benzersizdir. Çeşitlilik, evrenin doğasıdır. Bu çeşitlilikte tekliğin varlığı hissedilir; bu sattva’dan gelen bilgiden kaynaklanır. Bölünmemiş gerçekliğin yeri sattva sayesinde bilinir.


Tüm insanlar, korku ve acının her türlüsünden arınmış bir mutluluk durumuna varmak isterler. Bu kendi kendini eğitim yöntemini uygulayarak sağlanabilir. Kadim insanlar, geleneksel yogik el yazmalarında, bize her düzeyde sağlıklı bir duruma erişmenin yolunu gösteren böyle bir programı tarif etmişlerdir.  Bu programı takip ederek doğrudan deneyim yoluyla öğreniriz ve tek başına bu durum geçerlidir, kimse bunu engelleyemez.

Go to top