fbpx


Yaşam sürecinde gelip geçen üç insan kategorisi vardır: Zaman odaklı, hedef odaklı ve amaç odaklı insanlar. Zaman odaklı insanlar neden hareket ettiklerini anlamadan hareket ederler. Geleceğe dair gerçek bir vizyonları mevcut değildir. Hayatlarını ya cennet gibi dertsiz tasasız bir geleceğin hayalini kurarak ya da geçmişteki zaferlerini veya kayıplarını analiz ederek geçirirler.

Disiplin ve amaç duygusundan yoksundurlar. Çünkü olayların sürekli olarak nasıl başka şekillerde olabileceğine dair tahminleriyle yaşadıkları için, her şeyi oldukları gibi takdir etmekte başarısız olur ve sonsuza kadar memnuniyetsiz kalırlar. Bu tür insanlar için sağlıklı kalmak ve başarıya ulaşmak zordur.

İkinci kategorideki insanlar ise hedef odaklı olanlardır. Bedensel ve zihinsel olarak kendilerini bir dereceye kadar disipline edebilirler, koşullara göre görevlerini yerine getirebilirler ancak vizyonları sınırlı kalır. Hedefleri “Bir evim, karım, arabam, işim ve daha birçok konfora sahip olacağım.” Gibi dünyevi kazanımlarla sınırlıdır. Daha yüksek bir amacın olmamasından dolayı hayatları maddi hedeflere odaklı kalır. Bunların kendilerini tatmin edeceğini ve böylece hayat amacını yerine getirmiş olacaklarını düşünürler. Ancak daha ilk başta neden bunları aradıklarını bilmedikleri için, bunlara ulaştıktan sonra kendilerini kaybolmuş hissederler.

Üçüncü insan kategorisi, çok az insanın sahip olduğu, amaç odaklı kişilerden oluşur. Düşündükleri, söyledikleri, yaptıkları her şey yaşam amaçlarına uygundur. Alışkanlıklarını düzenlerler ve fiziksel ile zihinsel sağlığın birbirinden ayrı şeyler olmadığını, bütünsel sağlığın sürdürülmesi için gerekli olan ayrılmaz parçalar olduğunu bilirler. Onlar için iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olmak, bu iki unsuru yaşam amacını gerçekleştirmek için kullanabilmek üzere korumak gibidir. Kişinin bu hayat amacını nasıl etiketlediği – mutluluk, mükemmellik, sağlık, dinginlik, nirvana, samadhi, Tanrılık vb- önemsizdir. Bu son kategorideki insanlar çok nadirdir, ancak her bakımdan sağlıklı olanlardır.

Bundan dolayı bütünsel sağlığın temellerinin, kişinin yaşam amacını anlaması ve bu amaca nasıl ulaşacağını öğrenmesinde yattığı çok açıktır. İnsanoğlunun cevaplamak istediği pek çok soru vardır. Ancak sadece hasta olduklarında, hayatın her zamanki sıradan imkanlarına sahip olamadıklarında ya da başlarına kişisel bir trajedi geldiğinde şu soruyu sormaya başlarlar: “Neden buradayım? Hayatımın amacı nedir? Nereden geldim? Nereye gideceğim?” Bunlar kültürel sorular değildir. Bunlar sosyal ya da ekonomik sorular da değildir. Bunlar her insanın doğuştan gelen ortak sorularıdır ve kişiler hayatı sorgulamaya başladığında ortaya çıkar. Herkes er ya da geç bu sorularla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu soruların cevapları olmadan, yalnızca fiziksel ve zihinsel sağlık hayatın amacını karşılamayacaktır. İçinizde hala bir boşluk, bir manasızlık, bir tatminsizlik hissi kalacaktır.
Yazan: Swami Rama
Çeviren: Şükran Karaduman
Kaynakça: https://www.ahymsin.org/three-categories-of-people/ 

Go to top