fbpx

himalayan yoga traditionHimalayalar'ın Swami Rama'sı

(1925-13.11.1996)

Swami Rama, antik Himalayalı yogi silsilesinin tamamen aydınlanmış bir ustasıydı. Bu yogiler yüksek inisiyasyonlarında bilincin gizemiyle birinci elden görüşme deneyimi yaşarlardı.

Bizim silsilemizdeki yogiler, yoga ve meditasyonun tüm yollarından ışıyan/yayılan bilim olan Shri-Vidya'nın hem kurucuları hem de bekçileridirler.

Swami Rama'nın Hiamalaya Yoga Geleneği'ne karşı beslediği derin sevgi hem yaşamına hem de çalışmalarına yansımıştır. Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatına hem maddi hem manevi boyutta katkıda bulunmuştur. Swami Rama 1970'te  Menninger Vakfı'na üzerinde deney yapmaları için kendini sunmuştur, burada modern bilimi kullanarak yogilerin otonom sinir sistemleri üzerindeki hayret verici kontrolüne dair olan antik bilgeliği tasdik ettirmiştir.

Swami Rama bilime, felsefeye ve edebiyata önemli katkılarda bulunmuştur. Bunlara, ruhsal gelişiminde ona rehberlik eden büyük hocalar ile yaşadığı ilham verici deneyimler de dahildir. Ruhsal aydınlanmanın zirvesine ulaşmakla birlikte, sanki bitmeyecekmiş gibi  gözüken bir enerji ile de dış dünyadaki eylemlerinde mükemmeliyeti elde etmeye çalıştı. Onun hayatı insanın, dünyada yaşarken aynı zamanda dünyanın ötesinde kalabilme potansiyelinin vücut bulmuş halidir. Öğretileri ve ilhamları Himalaya Yoga Geleneği Eğitmenlik Eğitimi programının temelidir.

Swami Rama 1996'da bedenini terk etmeye hazırlanırken adına anıt, türbe gibi hiçbir şey inşa edilememesi hususunda katı ve net konuştu. Bugün anıtı, onun çalışmalarını devam ettiren müritlerinin ve öğrencilerinin kalbindedir. Onun hakkında en çok hatırlananlar her şeye dair duyduğu o büyük sevgisi ve sanki yürürken insanı arkasından takip etmesi için çeken ruhunun manyetik gücüdür. Ruhani mirası belki de ancak yüzyıl içerisinde anlaşılabilecektir.

 
Go to top