fbpx

GURUDWARA - Ustanın Kapısı

Bu kapı, uyanma, aydınlanma, iç özgürlüğe ulaşma yoludur. Amacı olan "aydınlanma" hali, insanın kendi varlığının doğasını aniden "uyanarak" idrak etmesi olarak tanımlanır.

Gurudwara’ya göre içinde bulunduğumuz çağda, yoksulluk, hastalık, şiddet, savaş gibi problemlerin artmasının ve kendi kişisel yaşamlarımızda acı çekmemizin nedeni bedenimizi ayakta tutan ruhsal anlaşmanın tam tersine davranmayı bilinçli bir şekilde seçmemizden kaynaklanmaktadır.

Biz insanlar bencil ve hırslıyız. İşbirliğini reddetmekteyiz. Sürekli ben, ben, benim ve bana… diyerek daha önemli hiç bir yüksek amaç yokmuş gibi davranmaktayız. Kendi parçalanmış karmaşıklığımızda, kendi içimizde var olan o mükemmel spiritüellik modelinin farkında değiliz.

Eğer bu gün hayatımızdaki pek çok şeyin dünden daha farklı olmasını arzu ediyorsak; bu gün, dün yaptıklarımızdan farklı şeyler yapmalıyız.
Bunun sonunda ise ortaya Yeni Bir Hayat dileyenlerin değişip yeni insan'lar olmaları gerektiği gerçeği çıkıyor.FELSEFEMİZ

Felsefemiz her bireyin bütünsel bir varlık olarak var olduğu inancına dayanır. Bütünsel varlık uyumlu bir zihin, beden ve ruh' dan oluşur, bu nedenledir ki Mükemmel Sağlık sadece sağlıklı bir zihin ve beden ile elde edilebilir, bu da o kişinin ruhsal yolunu bulması için altın bir köprü görevini görür.

Ruhsal aydınlanmaya ulaşılacak birden fazla yol olduğunu bildiğimizden, beklentisiz varoluşa inanma yolunda bulunacak her türlü inancı kabul ederiz.

Ancak biz sadece ruhsal çeşitliliğe önem vermekle kalmayıp, aşk, sevgi, barış, affedicilik, özgüven, sorumluluk ve özveriyi de destekliyoruz.

Bizce bu değerler; bireysel yollar farklılaşsa bile, Yeni Bir Hayat'a ve dolayısı ile hakikate ulaşmakta doğal dengeyi ve tanrısal bağlantıyı kurmamızı sağlarlar.

Yaşamın gizeminde, tüm potansiyelinin ortaya çıkması için sonsuz sabır ve dikkat vardır. Tek, tek bireylerin rıza içinde katkı ve destekleri olmasa, onlar olmaksızın yeni bir hayat bütünlük içinde var olamaz. Evrim hep ileriyedir ama nerden geldiğini bilir ve hiçbir şey kaybolmaz.

Spiritüel bir yaşam sürmeyi amaçlayan, yeni insanın kendine sorduğu ilk soru :

"Yaşamın gizemi kendini benim ile ifade edecek bir yol bulmuş. Bu nedenle buradayım. Acaba bu amaca uygun hareket ediyor muyum?" olmalı.

MİSYONUMUZ

Bizim misyonumuz, Holistik evren tarafından oluşturulan ve bizim tarafımızdan geliştirilip yayılan bütüncül zihin, beden ve ruh programını oluşturan Alternatif Hayat Dersleri'ni mümkün olan en fazla kişiye yardımsever, itinalı ve sevgi dolu bir şekilde ulaştırmaktır.

Misyon dememizin amaç ve vaat karışımı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden misyonumuza günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 52 haftası bağlı kalıyoruz.

 

Go to top