fbpx

Bu program felsefe uzmanları için değildir. Onlara bir yenilik getirmez. Programın içeriği yüksek eğitim görmüş olsun olmasın, günlük işler ve sorunlarla uğraşan, çağımızdaki büyük ve hızlı gelişmeler, olumlu ve olumsuz değişmeler karşısında kendi kendine düşünmeyi elden bırakmak istemeyen, yaşamın gizini çözmeyi ve insanlığın en eski sorularını yeniden sormayı denemekten kaçmayan herkese seslenmektedir.

İnsanın var olduğu günlerden bu yana korkuları, merakı, arayışları hiç bitmemiştir. Coğrafi sınırlar, toplumsal yapılar, dil, kültür, din ve tarihe olan katkılar değişse de bütün bu yazılı ve yazısız var oluş boyunca alçak gönüllülükle ''Gurundriß'' (Ana hat) diye adlandırabileceğimiz değişmeden ama dönüşüp olgunlaşarak büyüyen ve bilgelik okyanusuna akan bir nehirden bahsedilebilir.
Bu yüzden bu dersler boyunca var oluşun giziyle ''metafizik'' (fizik ötesi); Bütün var oluşla ''ontoloji'' (varlık bilgisi); doğru düşünmek ve doğruyu aramakla ''mantık'' (logic); doğru davranışla ''ethic'' (ahlak bilgisi); bilmek ve bilginin sınırlarıyla ''bilgi kuramı''; güzelliği aramakla ise ''estetik'' sularına dalacağız.

5 yıllık akademik takvim içinde devam edecek programdır.

Dersler; Resmi tatiller ve Akademice uygun görülen istisnai günler hariç, her CUMARTESİ günü 17.00-20.00 saatleri arasındadır. 
Yeni yıl eğitimi için devam edecek yol arkadaşlarımızın ve önerecekleri yeni dostların kayıtları başlamıştır. 
Öğretiye ve eğitmenlere saygı edeben ders saatlerine ve ödemelere dikkat etmeyi de gerektirir. 
Edep; disiplin ve özeni, öğretinin ayrılmaz bir parçası olarak anlamayı da kapsar.


AHAD Alternatif Hayat Akademisi hakkında;

1998 yılında Kurulan Alternatif Hayat Akademisi, hem Öğrencilerin hem de Eğitmenlerin öğrenim ve bilgi üretimine en üst düzeyde katılmalarını sağlayacak özgür bir ortamın sağlanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini misyon edinmiştir. 
Bizim anlayışımıza göre, AHAD topluluğu yalnızca öğrencilerden değil, eğitmenlerden, mezunlardan, velilerden, çalışanlardan ve akademi etrafında yerleşik aynı hedefe yürüyen kişilerden oluşur. Yıllar boyunca  farklı yaşam tarzları, inançları ve düşünceleri olmuş bireyler arasında, hoşgörü, sevgi ve saygıyı teşvik eder. Çağdaş evrensel değerler ile güçlü kökleri olan yerel  değerlerimiz çerçevesinde kültürel ve bilimsel bir topluluk oluşturup ve aynı zamanda da toplumun tüm ilgili kesimleriyle güçlü bağlar hedefler. 
Ahad Felsefesine göre;“Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler” yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir. Bu düşünceyle oluşturduğumuz AHAD’da; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretileceği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim”  “Üreterek öğrenme”  ve  “Aktif öğrenme” yaklaşımıyla, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde -ders ortamında, Akademi İçinde, hayatın akışında- aktif olarak rol almaları hedeflenir. 
Çünkü; biliriz ki öğrencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, dener, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırsa o kadar kalıcı ve doğru öğrenme fırsatları yakalar.Böylece  kendinin daha farkına varabilir, kendini tanıyabilir, kendi olabilir. Bu şekilde sorumluğunun bilincinde  bir birey olarak hayata  o kadar katkıda bulunabilir. 

Ve şimdi bütün bunları hayata geçirebilmek için  bu ders yılında da ‘Zamanın İçinde Zamansız Dersler’ programımızla sizlerleyiz.

 
 
Go to top