fbpx

Yoga Nedir?
Yoga Nedir?
Yoga spor değildir; bir din, politik bir hareket veya dogma anlamına da gelmez.

Öyleyse Yoga Nedir?

O, tüm kültürlere, inançlara, ırklara saygı içerisinde bireysel iç yapının, evren ile tüm seviyelerde ve tam olarak birleşmesini hedefleyen bir yaşama sanatı ve bilimdir. Ruhsal, zihinsel ve bedensel disiplinler içerir.

Yoga kelimesi, Kadim Sanskrit dilinde   pek çok anlama sahiptir; "kontrol etmek", "boyunduruk altına almak" veya "birleştirmek" anlamına gelen Sanskrit "yuj" kelimesinden türemiştir.

Dilimize "Kavuşma", "bir araya gelme", "birlik", "karşılaşma", “yol” ve "yöntem" olarak çevrilebilir.

Yoga yolunu takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. Yogini ifadesi "yogi"isminin dişil kullanımıdır.

Yoga yolu ile varlık mikrokozmik yapısını, makrokozmosla, evrenin en üstün olanaklarını kullanmak sureti ile birleştirir ve evrensel süptil enerjileri en mükemmel şekilde kullanır. Bu birleşme ile kişi mikrokozmosunda, makrokozmosu tam olarak bulabilme kabiliyetine sahip olur. Böylece tüm evren küçültülmüş ölçekte varlık içinde hissedilir. Bu da makrokozmosta bulunan her şey mikrokozmosta da bulunur demektir.

Yoga, hareket ile bilginin aynı anda kullanılmasına bağlı mükemmel denge ve uyumun yoludur.

Yogi(ni)ye hem fiziksel hem de ruhsal boyutlarda sağlıklı, dengeli ve aktif bir yaşam için bundan sonra nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretecektir.

Bu şekilde varlığın tüm planlardaki tekamül süreci hızlanacak, gerçek ve mutlak mutluluğun kapıları açılacaktır. Varlıksal tekamülde hızlanma, onun tüm olgularının tam bir uyum ve denge içinde olmasına bağlıdır. Yoga uygulamaları ile ulaşılan içsel denge ve uyum beraberinde varlıkta derin huzur ve sonsuz sevgiyi ortaya çıkartır. Böylelikle yükseliş gerçekleşerek üst benliğe ulaşılır.

Günümüzden binlerce yıl önce yükselmiş üstatlar tarafından keşfedilerek gerek ve şart koşulan yoga disiplinlerinin, zamanı aşarak günümüz yaşamsal problemlerini de çözmüş olduğu görülmektedir.

Yoga çağımızın dertleri olan günlük gerilimi, stresi, psikolojik sıkıntıları, solunum sıkıntılarını, bedensel dinçliğin azalmasını, erken yaşlanmayı, bazı ortopedik hastalıkları, psikosomatik rahatsızlıkları, hafıza problemlerini ve benzeri daha pek çok olumsuzlukları alt edebilmede kesin bir yoldur.

İşin güzel yanı bu çözümde kişi meseleyi bizzat kendisi halleder, bu da Yogi(ni)ye özgüven ve üstün seviyedeki kabiliyetlerinin farkındalığını getirir. Günümüzde pek çok olimpiyat takımının ve özellikle astronot ekiplerinin yoga çalıştırıldıklarını biliyoruz. Bu da bize yoga’nın tanımlanmış bir pozitif bilim olduğunu göstermektedir, yoga yalnızca felsefi, fiziksel ve ruhsal çalışmalar manzumesi olarak değil bir bilim olarak değerlendirilmektedir.

Tüm bunlardan da anlaşılabileceği gibi yoga, insanın paranormal güçlerini geliştirip, zihin ve bedenin evrensel şartlara mükemmel uyumunu sağlayarak, kişiye sıra dışı bir hayatiyet vermektedir.

Yoga uygulamaları ile yorgunluk, bıkkınlık süratle terk edilir; beş dakikalık bir derin yoga gevşemesi (SHAVASANA) ile saatlerce sürecek bir uykuyla elde edilenden daha fazla fayda sağlanır. Öte yandan yoga gerek vücudun gerekse zihnin zamansız ve erken yaşlanmasını engeller.

Yoga uygulamalarını hayatına muntazaman katan bir kişi, sağlıklı, güçlü ve dinamik bir beden ve şuura sahip olarak yaşamını uzatma şansına kavuşur...

İnsanoğlu, tam olarak nasıl kullanacağını bilmediği, son derece güçlü, çok karmaşık ama o denli de mükemmel bir bilgisayara sahiptir; beyin.... Ortalama bir insan bu inanılmaz potansiyelin yalnızca yüzde dördünü kullanır. Yoga beyinsel faaliyetlerin en üst seviyelerde kontrol edilmesini temin eder böylece bu mükemmel parçamızı en iyi şekilde kullanmayı öğreniriz.

Yoga uygulamaları düzenli yapıldığı zaman vücutta bulunan gereksiz yağ dokuları ortadan kalkar ve ödem atılarak bedensel ağırlık o vücudun ihtiyacı kadar olur.

Yoganın yaşı yoktur. Her yaştaki insan rahatlıkla uygulamaları tatbik edebilir. Tecrübeler, yoganın yaş ilerledikçe daha da etkili ve verimli olduğunu göstermiştir, zira insanlar olgunlaştıkça daha sabırlı, daha çok dinleyebilen bir yapıya sahip olduklarından, yaşamış bulundukları tecrübeler ile hayatın gerçeklerini bilmektedirler.

Yaş, din, ırk ve cinsiyet  gözetmeksizin tam bir düzen ve kararlılıkla hayata geçirilen uygulamarın neticeleri, adım adım ama kesin olarak alınır.

Yoga diyet, iç temizlik, nefes ve zihin kontrolü gibi uygulamalar ile uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını açar.

Yoga uygulamaları ile şu paha biçilmez değerlere ve avantajlara sahip olunur:

Çok kısa bir zamanda, gerçek ve derin bir yoga gevşemesi elde edilmesi,

Fiziksel bedenin sürekli genç, dinç ve diri kalması,

Nadi’ler adı verilen vücut içi ve çevresini saran süptil enerji kanallarının ve sinir yollarının açılması,

Alışılagelmişin dışında, mükemmel ve üstün bir iç ahenge kavuşulması ile gelinen bu dengelilik halinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal yapının tekamül sürecinin hızlanarak üstün seviyelere ulaşılması.

Bilerek veya bilmeden, tüm insanların temel arzusu, sonsuz ve gerçek mutluluğa ulaşmaktır. Gerçekte bu mutlak mutluluğa ulaşmak, insanın sahip olduğu yeteneklerini tam olarak kullanabilmesine bağlıdır. İnsan oğlu bu mutluluğa, fiziksel, ruhsal ve zihinsel yönlerini tatmin ederek ulaşacaktır. Bu sonsuz mutluluk seviyesine ulaşmış kişi üstadların ve büyük yogilerin de söyledikleri bir kuralı ispatlamış olur, bu da gerçek ve kalıcı mutluluğun geçicilik esasına dayanmadığıdır. Gerçek mutluluğa ancak her yaratılmış varlığın öz benliğinde bulunan ilahi köken öğrenilerek ulaşılır. Bu ilahi köke, bu yüce gerçeğe pek çok isim verilmiştir. Bu hakikate ulaşabilme de ancak sınırlı kişiliğimizin ötesine geçebilmekle olabilir...

Yoga bilimine göre hislerin, aklın ve zihnin mükemmel bir şekilde gelişmiş ve birlikte uyum içinde çalışıyor olması, bedenin de buna uygun bir işlevsellik içinde bulunması gereklidir. Ancak bu düzeydeki bir insan yeteneklerini tam, kusursuz ve eksiksiz olarak kullanarak kendi sınırlarını aşabilir ve ilahi sonsuz mutluluğa ulaşabilir... bunu ancak ve bir tek kendisi yapabilir.

 

 

 

 

Go to top